Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte aby sme Vás informovali o podmienkach vstupu pre účastníkov  prezenčnej   formy   podujatia „Žena a hormóny“, ktoré sa bude konať v termíne 22 – 23.10.2021  v priestoroch  hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Vstup bude povolený len pre osoby  „ PLNE OČKOVANÉ “.

Pri vstupe sa návštevníci musia preukázať:

  • potvrdením o očkovaní

Za plne očkovanú osobu sa podľa Vyhlášky 240/2021  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok  považuje: 

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo 

d) osoba do 12 rokov veku

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Registrácia na kongres bola ukončená