Informácie

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
Eva Kobelová

Sekretariát konferencie

Eva Kobelová
Email: kobelova@pe.unb.sk
Tel.: +421 2 686 73 679
Fax: +421 2 686 73 680

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Mobil: +421 905 411 511
Email: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Kongresový poplatok


do 10.10.2021
na mieste
Členovia SGPS a ČGPS
30,- €
40,- €
Nečlenovia SGPS a ČGPS
50,- € 
60,- €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály.

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku

Názov účtu: SGPS
Variabilný symbol: dátum konania konferencie (22102021)
Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava
IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128
SWIFT: TATRSKBX

Účel platby: Žena a hormóny 2021_meno a priezvisko (nie meno ambulancie) (Príklad: Žena a hormóny 2021_Ján Slezák).

Ubytovanie

Ubytovanie: z 22. – 23. 10. 2021 (1 noc)


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
od 102,- EUR
od 114,- EUR

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o. online na: www.gynendo2021.sk. Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane raňajok a DPH a sú informatívne. Mestský poplatok vo výške 1,50- EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2021.sk

Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 30.9. 2021. Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 30.9. 2021 podliehajú storno poplatkom.

Kontaktná adresa:
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová
Tel.: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Aktívna, pasívna účasť

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2021.sk

Abstrakty

Abstrakty posielajte emailom najneskôr do 5.10.2021 na emailovú adresu kobelova@pe.unb.sk

Odborní garanti konferencie

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Hlavná téma konferencie

Covid a hormóny

Kredity

Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

Dôležité www stránky

www.gynendo2021.sk
www.ssema.sk
www.sgps.sk
www.progress.eu.sk